Naturen

Ölands natur är mycket variationsrik. Det stäppliknande landskapet Stora Alvaret på Ölands södra del finns med på UNESCO:s världsarvslista. Stora Alvaret är en livsmiljö för en mångskiftande flora och fauna som har anpassat sig efter de torra och varma förhållandena som råder här. Vissa växter såsom Ölandssolvändan (Helianthemum oelandicum) finns inte på några andra platser i världen. Runt omkring på Stora Alvaret finns det på våren små sjöar som lockar till ett rikt fågelliv. Vidare finns en av Europas allra förnämligaste fågellokaler, fågelreservat vid Ottenby på Ölands södra udde. Även på den västra kusten, i Beijershamn, finns ett fågelreservat som är väl värt ett besök. Norr om Stora Alvaret finns Mittlandsskogen, ett mycket stort sammanhängande lövskogsområde.  Även Ölands norra spets består av skogsmark och här är Ekopark Böda belägen.

Det finns många ovanliga blommor på Öland, bland annat 32 olika orkidéarter. Värt ett besök är även Byrums raukar och Neptuni åkrar.
Öland har också ett stort antal våtmarker. Under en våtmarksinventering 1993 identifierades  410 våtmarker med en areal om minst två hektar, men antalet våtmarker har ursprungligen varit betydligt fler. Under 1700-talet började man dika ut våtmarker i syfte att skapa ny jordbruksmark. På grund av detta har ungefär hälften av Ölands våtmarker gått förlorade och den förväntade nyttan blev i de flesta fall endast kortvarig. Under mitten av 1900-talet påbörjades arbetet med att restaurera våtmarkerna.

Källa: Forslund, M. (2001). Natur och kultur pa Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län.

 

logo  Solberga Gård

Ramsättravägen 45, 387 90 KÖPINGSVIK, Sverige / Hitta hit
Telefon: 0485-720 60
Mobil: 070-49 22 634
E-Mail:


social facebook button blue 32 facebook

logo