Historia

Tidsperioden från isens avsmältning ca: 9000 år f. Kr och fram till 4000 år f Kr benämns som äldre stenåldern eller jägarstenåldern. Under denna tid var Öland ganska glest befolkat. Små grupper av människor levde på jakt, fiske och insamling av växter.

Övergången från ett jägarsamhälle till en bondekultur skedde väldigt långsamt. Den öländska yngre stenåldern är ganska lite studerad. De mest kända lämningarna från denna period är kanske de fyra megalitgravarna vid Resmo.
Bronsåldern omfattar tiden ca 1800 f Kr-500 f Kr. Perioden har avsatt tydliga spår i landskapet. De stora gravarna i form av högar och rösen är ett exempel som ingen kan undgå att se. Mysinge och Gynge hög på Västra landborgen på Öland brukar hänföras till bronsåldern.

Järnåldern är den yngsta förhistoriska perioden och sträcker sig från 500 f Kr till medeltidens början kring 1050 e Kr. Perioden brukar räknas som en av de mer omvälvande: Främst var det kunskapen om järntillverkning, som bland annat medgav effektivisering av jordbruket. Dessutom upprättades handelsvägar mellan Nord- och Sydeuropa. I utbyte mot bronser, glas, lerkärl, guldsmide och mynt kunde folken i Norden lämna pälsverk, hudar, hästar, järn och bärnsten. En sista faktor är en trolig omställning till mjölproduktion, i kombination med ett kallare och fuktigare klimat, som gjorde att man började stalla in djuren om vintern.

Övergången till kristnandet var även på Ölands förening med ett framväxande svenskt kungarike. Det ryms många frågetecken då processen är komplicerad och de skriftliga källorna närmast obefintliga. Borgholms slott anlades vid 1100-talets slut och sammanfaller i tid med uppförandet av flera borgar och befästningskyrkor längs östersjökusten som sannolikt organiserats av en centralmakt. Mellan 1281, då borgen först omnämns i skrift, och fram till Gustav Vasas tid 1521, har borgen omväxlande varit i svenska, danska och tyska händer. Det säger något om provinsen Ölands utsatta läge och de instabila förhållanden under de första kristna århundradena.

Källa: Forslund, M. (2001) Natur och kultur på Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län.

logo  Solberga Gård

Ramsättravägen 45, 387 90 KÖPINGSVIK, Sverige / Hitta hit
Telefon: 0485-720 60
Mobil: 070-49 22 634
E-Mail:


social facebook button blue 32 facebook

logo