Miljö

Vårt mål

Vi har ett enkelt mål: under de kommande tre åren ska Solberga Gård bli den mest miljövänliga verksamheten i Sverige.
Att formulera det här målet kan verka lätt, men det är genomförandet som kommer att bli den verkliga utmaningen. Därför behöver vi först definiera vad det skulle innebära att verkligen bli ett av de grönaste företagen i Sverige. Här diskuterar vi endast miljömålen, de sociala och ekonomiska utmaningarna presenteras under Socialt och Ekonomi. Miljöfrågorna ligger oss särskilt varmt om hjärtat:

 • trip2011Gården minimerar förbrukningen av el, vatten, tvätt – och rengöringsmedel, förbrukningsmaterial och avfall.
 • Vi producerar vår egen el med solpaneler som vi planerar att bygga ut tills vi blir självförsörjande på el.
 • Tills vi har nått dit, och om vi behöver komplettera med el under energitoppar, köper vi endast ”grön” el från vind- och vattenkraft. Och där det är möjligt använder vi biobränsle (tex gräsklippare) eller producerar vår egen energi (ved).
 • Vi uppmuntrar våra gäster, när det är möjligt att resa med tåg och använda våra cyklar eller hyra en lite bil i Kalmar.
 • Alla utsläpp av växthusgaser, både våra egna och anländande gästers, kompenseras via Atmosfair Gold standard utsläppsminskningscertifikat.
 • Vi använder endast miljövänliga, miljöcertifierade produkter både för rengörning av rum och badrum, samt i restaurangen där endast ekologisk mat serveras.
 • Så många livsmedel som möjligt tillverkas direkt på gården.
 • Allt avfall separeras och återvinns.
 • För att inreda rummen används ”upcycling”, det vill säga att vi tar till vara på gamla möbler och inredning och ger dem en andra chans, under förutsättningen att de kan återanvändas på ett tilltalande sätt.
 • Våra djurs välfärd kontrollerad dagligen och vi ger dem ekologiskt foder i största möjliga mån.
 • Vi kommunicerar vårt miljöarbete mot våra gäster och gör gästerna delaktiga i vårt arbete.
 • Våra leverantörer och partners måste även tänka ekologiskt för att sammarbeta med oss

Vad har vi gjort

I många av dessa områden har vi kommit väldigt långt. Egentligen är det som återstår att ytterligare utöka vår strömförsörjning, vi har för närvarande endast 3,2 kWhp från solenergin men vi skulle behöva 65 kWhp. Här finns det mycket att göra. För att uppnå det här målet börjar vi 2015 att sätta undan 5 kr för varje övernattning till en utbyggnad av solpanelerna. Förhoppningsvis kan vi redan 2016 börja sätta upp solceller i söderläge på ladtaket. Om du vill hjälpa oss, donera 5 kr per natt för detta projekt och det kan gå dubbelt så fort.atmosfair Certificate

Förutom solenergin så är ett annat ännu inte uppfyllt mål elbilen. Här hänger det främst på kostnaden då Solberga går minus i balansräkningen varje år, vi har helt enkelt inte kapital till fler nyinvesteringar (se även ekonomi).

Men det finns ändå många positiva saker att rapportera:

 • När det gäller energikonsumtionen kan vi stolt konstatera att vi har halverat energiförbrukningen de senaste 5 åren, från 125 000 kWh till 65 000 kWh. Vi har uppnått detta genom att byta ut alla glödlampor till lågenergilampor och LED-lampor, bytt ut alla kylskåp, tvättmaskiner, torktumlare; ersatt vårt frysrum med 5 frysar; energihushållning genom smart kylteknik; anpassning av värmepumpar och ersatt en gammal värmepump och tilläggisolerat bostäderna.
 • Solenergin ger oss ungefär 3600 kWh per år i energibesparing genom produktionen på gården. Det motsvarar ungefär elförbrukningen för de tre nybyggda stugorna.
 • För att kompensera för de oundvikliga utsläppen köpte vi 2014 utsläppsrätter motsvarande 100 ton via Atmosfair. Eftersom vår el redan kommer från vind- och vattenkraft så är det mångdubbelt av vad vi faktiskt släppt ut sedan 2010. År 2016 kommer vi att satsa på att hitta ett system för att beräkna hur stora utsläpp våra anländande gäster orsakar. Dessa utsläpp kommer vi att kompensera. 

logo  Solberga Gård

Ramsättravägen 45, 387 90 KÖPINGSVIK, Sverige / Hitta hit
Telefon: 0485-720 60
Mobil: 070-49 22 634
E-Mail:


social facebook button blue 32 facebook

logo