Allmänna Villkor

Gården


 1. Solberga Gård är en privat egendom.
 2. Alla människor är välkomman till Solberga Gård, dock har ägarna rätt att neka tillträde till gården, allt land och byggnaden för specifika personer eller grupper genom muntlig eller skriftligt meddelande.
 3. Alla besökare tar ansvar för sitt eget agerande när de är på gården. Föräldrar är ansvariga att ha översikt på sina barn under hela vistelsen på gården. Besökare är ekonomiskt ansvariga att ersätta alla skador som uppkommer genom deras agerande oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Besökarna är även ansvariga för sin egen säkerhet och accepterar att varken ägarna eller någon anställd på gården kan hållas ansvarig för olyckor som sker på gården land eller i gårdens byggnader.
 4. Konsumtion av alkohol är inte tillåtet på gården, med undantag för i restaurangen, där alkoholhaltiga drycker som inhandlas i restaurangen får konsumeras. Undantag kan göras efter överrenskommelse med gårdens ägare. 
 5. Restaurangen förbehåller sig rätten att avvisa enskilda gäster och även tidigare bekräftade bokningar.
 6. Vi avser att ge våra djur bästa möjliga levnadsförhållanden. Gårdens gäster är välkomna att interagera med djuren, men det är förbjudet att mata eller reta djuren. Gästerna har inte tillträde till stallar eller andra avgränsade områden där djuren lever utan sällskap av gårdens personal.
 7. Vi förväntar oss att alla gäster respektera de andra gästernas förväntan på möjligheten att vila och slappna av. Klockan 22:00 ska gästerna vara tysta i alla byggnader och samtal är hänvisade till rummen, där de ska hållas till en hänsynsfull nivå.
 8. Solberga Gård är en av de äldsta gårdarna på Öland och är en kulturarvsplats. Vi förväntar oss att alla gäster respekterar det här arvet och stödjer bevarandet. Speciellt den gamla Herrgården, dess möbler, golv, rum och målningar ska behandlas med respekt av alla gäster.
 9. Om ägarna inte anser att gäster uppfyller de här villkoren har ägarna och all personal rätt att be den berörda individen eller gruppen att lämna gården. Om det skulle ske återbetalas inte några förskottsbetalningar.

Boende


 1. Gäster förväntas göra en förskottsbetalning på 50% av den totala kostnaden för boendet efter att ha mottagit bekräftelsen på bokningen. När betalningen är genomförd är bokningen bekräftad, annars förfaller bokningen.
 2. Resterande summan betalas en månad innan ankomst.
 3. Om boende avbokas, tas en administrationsavgift på 1000 svenska kronor ut, oavsett anledningen till avbokningen. Avbokning kan ske fram till 30 dygn innan ankomst. Därefter sker ingen återbetalning av delbetalningen. Det är inte möjligt att avboka boende 30 eller färre dagar innan ankomst.
 4. Alla gäster har rätt att få tillgång till de hyrda rummen från klockan 14:00 på det överrenskomna datumet. De hyrda rummen ska lämnas klockan 11:00 dagen för avfärd. Om rummen inte lämnas i tid, har ägarna rätt att ta ut avgift för ytterligare en dag.
 5. Gäster ska anlända under incheckningstiden, om inte annan tid är bestämd genom överrenskommelse. Om gäster anländer efter klockan 18:00 utan tidigare överrenskommelse har de inte längre rätt till boendet. Enligt generell regel så förekommer ingen incheckning efter klockan 18:00, gäster som anländer senare får själv checka in eller hitta annat boende. Rummet hålls reserverat till klockan 11:00 följande dag. Den nya incheckningstiden blir i ovanstående situation mellan 9:00-11:00 följande dag. Om gästen inte anländer innan klockan 11:00 följande dag avbryts reservationen och ingen återbetalning av förskottsbetalning görs.
 6. Rummen ska lämnas städade och i ordning. Hyrda handukar och sängkläder ska återlämnas i receptionen. Om rummen inte lämnas i för personalen tillfredställande skick, tas en extra avgift ut på minst 60 svenska kronor per person. Försvunna handukar och sängkläder kommer även att avgiftsbeläggas.
 7. Om gäster åker i förtid görs ingen återbetalning. Gäster kan inte kräva förlängning av sin vistelse om det inte finns kapacitet och genom överrenskommelse med ägarna.
 8. Om en gäst blir sjuk, ordnar ägarna med sjukvård om gästen så önskar. I händelse av att ägarna anser att det finns ett överhängande hot mot gästens hälsa, ska sjukvård ordnas utan uttrycklig medgivande från gästen, på gästens bekostnad. Om en gäst blir sjuk i en smittsam sjukdom, kan ägarna be gästen att lämna gården.
 9. Djur får endast bo i två specifika rum och de rummen ska bokas speciellt i det syftet. Om gäster anländer med djur utan att ha bokat de specifika rummen, kan de inte bo på gården och ingen återbetalning kommer att göras. De gäster som tar med sig djur är skyldiga att sköta om och ha uppsikt över djuret under hela vistelsen. Hundar ska hållas kopplade hela tiden. Gäster som tagit med sig djur är ansvariga för skador orsakade av djuren. Djuren får inte gå in i husen eller restaurangen.
 10. Alla tvister i domstol avgörs i Kalmar.

logo  Solberga Gård

Ramsättravägen 45, 387 90 KÖPINGSVIK, Sverige / Hitta hit
Telefon: 0485-720 60
Mobil: 070-49 22 634
E-Mail:


social facebook button blue 32 facebook

logo